Tolk i ukrainsk & dansk (gratis) / Переклад українською & данською мовами (безкоштовно)

Kontakt mig på e-mail: chekalska@gmail.com / Звертатися на e-mail: chekalska@gmail.com

Tak for jeres tålmodighed..♥/ Дякуємо за Вашу довіру ♥