Tolk i ukrainsk & dansk /
Переклад українською & данською мовами

Information om tolk ydelser opdateres.. / Інформація щодо послуг перекладу оновлюється..

Tak for jeres tålmodighed.. / Дякуємо за Ваше довіру ♥